BYTR - architectuur met bite

langzaam_verkeer_brug_sloot_park_groen_natuur_brug_modern_hout_den_bosch_architect_BYTR.jpg
detail_hout_staal_brug_modern_balken_water_park_den_bosch_hertogenbosch_architect_BYTR.jpg
fietsbrug_lang_hout_balken_modern_water_den_bosch_architect_BYTR.jpg
wandelbrug_balken_hout_water_sloot_park_den_bosch_architect_BYTR.jpg

5 Bruggen Den Bosch

De landschappelijk bruggen zijn een inpassing in een fraaie groene structuur. De flauw oplopende oevers 'vragen' om doorzicht onder de brug. Om de constructie zo rank mogelijk te maken is een traditionele V-ligger gekromd. De kromming helpt constructief mee en versterkt het doorzicht onder de brug.

Door de horizontale planken als een getordeerde lamel uit te voeren ontstaat er een spel tussen doorzicht en omslotenheid. Als je van een afstand naar de bruggen kijkt zie je een herkenbaar en gesloten silhouet. Als je over de brug loopt zijn de bruggen transparant en varieert het zicht op het water en de flauw hellende oever.