Veel mensen associëren juridisch medewerkers met de rechtbank. Grote bedrijven hebben echter juridische medewerkers in dienst voor het controleren van contracten, het begeleiden van overnames en andere aangelegenheden. Er zijn dus meer taken voor dit soort krachten. Het kan zijn dat bedrijven een interim jurist nodig hebben. Daarvoor kunnen zij een recruiter inschakelen die ervaring heeft met het aanstellen van een interim jurist, bijvoorbeeld T&P Legal. Het voordeel van het inschakelen van een dergelijk bureau is dat men hier weet wat een kandidaat in huis moet hebben. Bij T&P Legal bemiddelt men voor bedrijven en juristen die een kortlopend of langdurig samenwerkingsverband willen aangaan. Juristen die op zoek zijn naar een interessante functie kunnen zich aanmelden, en dat geldt ook voor bedrijven. T&P Legal zorgt er dan voor dat de juiste personen met elkaar in contact komen. Een ander voordeel is dat een recruiter vaak al vooronderzoek doet en een selectie maakt. Zo kan een bedrijf dat een aanvraag voor een interim jurist doet, erop rekenen dat er alleen geschikte kandidaten worden voorgesteld. Dat bespaart vaak veel tijd en moeite voor de organisatie die een juridisch medewerker nodig heeft. T&P Legal biedt professionals voor het invullen van functies als:

  • Trust officer
  • Account manager legal
  • Legal counsel
  • Manager compliance

Binnen één tot twee weken kan een bedrijf al beschikken over een interim jurist. Prangende vraagstukken op juridisch vlak kunnen zo direct worden opgelost. Een interim werknemer kan ook worden ingezet bij plotselinge ziekte of uitval van een vaste werknemer. 

Voordelen voor werkzoekenden

Via T&P Legal kunnen juristen aan interessante functies komen. Zij worden opgenomen in de database en uitgenodigd voor een gesprek als er een potentiële match is. Uiteraard heeft het bedrijf dat op zoek is naar een interim jurist altijd het laatste woord. Een interim jurist zal voor korte tijd aan de slag gaan. Dit soort functies is ideaal voor de jurist die een kort dienstverband zoekt of verschillende uitdagingen achter elkaar aan wil gaan. Een langer dienstverband is mogelijk als men zich aanmeldt voor Werving & Selectie. Een werkzoekende juririsch opgeleide kan op deze manier relatief eenvoudig in contact komen met interessante werkgevers. Daarbij wordt wel gevraagd om aantoonbare ervaring. Bovendien moet de professional aangeven wanneer hij of zij weer beschikbaar is na een opdracht. Zo kan T&P Legal de jurist direct weer voorstellen voor nieuwe opdrachten. Dat heeft als voordeel voor de werknemer dat hij of zij een reeks aan interimklussen achter elkaar kan doen, waarbij nieuwe ervaring wordt opgedaan. Als interim werknemer leer je zo veel werkomgevingen en organisaties kennen. Als jonge professional is dit waardevolle ervaring die later in een carrière goed van pas kan komen. 

Snel en flexibel

T&P Legal kan al binnen één tot twee werkdagen een lijst met geschikte kandidaten voorleggen. De kandidaat kan voor twee werkdagen worden ingezet, maar ook voor een volledige werkweek. De uren zijn eenvoudig aan te passen naar gelang de wensen van de werkgever. T&P Legal werkt alleen met juristen die zelfstandig kunnen werken. Een organisatie die via T&P Legal een interim jurist inhuurt heeft dus direct profijt van deze extra kracht.